MHLE 
Ministry of Health Language Exam
حوزه(ها)یی که در این لحظه دارای ظرفیت ثبت نام هستند
Isfahan
Mashhad
Shiraz
Tabriz
Tehran

هزینه ثبت نام قابل برگشت یا انتقال به فرد یا دوره ی دیگری نیست.

لطفا پیش از پرداخت هزینه، از ظرفیت حوزه مورد نظر خود اطمینان حاصل کرده و پس از پرداخت، بلافاصله نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام اقدام فرمایید.